Chưa được phân loại

Đảo Ngọc “Paradise Island” 204ha mật độ xây dựng chỉ 16% với 6 tiểu đảo

Đảo Ngọc “Paradise Island” 204ha mật độ xây dựng chỉ 16% với 6 tiểu đảo thành phần là:

– Belle Vue island
– Apricus island
– Ascentia island
– Estrella island
– Crest island
– Shinning

Cùng 2 phân khu bến du thuyền cùng hệ thống đại công viên giải trí trung tâm, hệ thống kết nối hạ tầng thông minh, hoàn chỉnh.

Hiện tại phân khu tiểu đảo Belle Vue sẽ được triển khai ra mắt khách hàng đầu tiên.

PARADISE ISLAND