Tin nổi bật Tiến độ dự án

Cập nhật tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

⭐️ 𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐋𝐀𝐍𝐃 ⭐️

🕌 𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨̣̂ 𝐤𝐡𝐮 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏:

𝑯𝒐𝒕 𝒒𝒖𝒂́ 𝑯𝒐𝒕, đ𝒆̣𝒑 𝒒𝒖𝒂́ đ𝒆̣𝒑, 𝒒𝒖𝒂́ 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒔𝒂̆́𝒄, đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒂̂̀𝒎.
𝑀𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ ℎ𝑜𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑢𝑛𝑔 cả𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝐴𝑑 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎.

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

tiến độ khu shophouse dự án Merry Land tháng 10/2021

🏖 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀ đ𝑜́𝑛 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐻𝑎̉𝑖 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑟𝑟𝑦 𝐿𝑎𝑛𝑑 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑒́.

#Hải_Giang_Merry_Land
—————————————————————
𝐇𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
𝑉𝑖̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̣𝑛ℎ.

🌏 Website: https://hungthinhluxury.com
☎️ Hotline: 0889 688 688

Dự án nổi bật
New Galaxy Nha Trang
Đường Trần Phú, khu phố An Viên, Phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang.
Moonlight Centre Point
số 09 Đường Tên Lửa, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM
RICHMOND QUY NHƠN
Đường Chế Lan Viên, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Merry Land Quy Nhơn
Thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định